Gotowy?

Nasze cele

Dostarczyć wiedzę o współczesnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego oraz rozwinąć umiejętności z zakresu przygotowań obronnych państwa wśród przedstawicieli władz publicznych i samorządowych oraz przedsiębiorców odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w wymiarze krajowym i lokalnym (wojewódzkim, powiatowym i gminnym).

Struktura Polskich Przygotowań Obronnych: