Gotowy?

Misja PPO

Uczynić Polaków gotowymi do odpowiedzi (reagowania) na zagrożenia XXI wieku.

Wizja PPO

Profesjonalizm realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych jest naszą wartością, która przekłada się na nieustanne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa obywateli RP

PPO - Polskie Przygotowania Obronne
PPO – Polskie Przygotowania Obronne #BędziemyGotowi