Gotowy?

Zapraszamy na szkolenie otwarte “Ochrona informacji niejawnych”

szkolenia obronne

SZKOLENIE OBRONNE. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Termin:  15-16 stycznia 2020 r.

Miejsce:  Siła, Hotel Marina Club*****

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia w obszarze ochrony informacji niejawnych, organizowane przez Polskie Przygotowania Obronne (w tym bezpieczeństwo osobowe, teleinformatyczne, przemysłowe).

Cel szkolenia:

Głównym celem realizacji szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy szkolenia:

 • Przedstawiciele organów administracji samorządowej.
 • Pracownicy organów administracji rządowej.
 • Pracownicy przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

 

Ramowy program szkolenia

Ochrona informacji niejawnych – aspekty ogólne.

 1. Podstawowe pojęcia w ochronie informacji niejawnych;
 2. Klasyfikacja informacji niejawnych;
 3. Zagrożenia bezpieczeństwa informacji;
 4. Odpowiedzialność karna za przestępstwo przeciwko ochronie informacji.

Bezpieczeństwo osobowe jako podstawowy czynnik ochrony informacji niejawnych

 1. Uwarunkowanie osobowe w ochronie informacji niejawnych.
 2. Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego.
 3. Postępowanie sprawdzające.
 4. Poświadczenie bezpieczeństwa.
 5. Uwarunkowania szczególne postępowania sprawdzającego.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

 1. Administrator systemu teleinformatycznego
 2. Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
 3. Akredytacja systemu teleinformatycznego

Bezpieczeństwo przemysłowe

 1. Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
 2. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
 3. Zalecenia przedwdrożeniowe.

Kontrola ochrony informacji niejawnych.

 1. Kontrola wewnętrzna ochrony informacji niejawnych.
 2. Kontrola ochrony informacji niejawnych prowadzona przez ABW i SKW.
 3. Zakres kontroli, program oraz uprawnienia kontrolujących.

Ochrona informacji niejawnych w NATO i UE

 1. Klasyfikacja informacji niejawnych w NATO i UE.
 2. Organizacja ochrony informacji niejawnych w NATO i UE.
 3. Wymiana informacji niejawnych w NATO i UE.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:  

 

*VAT 0% w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. Termin płatności nawet do 3 miesięcy po szkoleniu dla wybranych instytucji publicznych. Cena specjalna tylko dla rejestracji do 20 grudnia 2019 r.

Cena szkolenia zawiera:

 • Wykłady merytoryczne (zapewnienie doświadczonych wykładowców)
 • Materiały szkoleniowe na temat Ochrony informacji niejawnych
 • Wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem multimedialnym
 • Przerwy kawowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia (obiady i kolację)
 • Pamiątkową fotografię
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Możliwa organizacja dodatkowych zajęć praktycznych na trenażerze strzeleckim
 • Cena nie zawiera opłaty za pokój w hotelu – rezerwacja w recepcji www.hotelmarinaclub.pl – zniżka na hasło “POLSKIE PRZYGOTOWANIA OBRONNE”

 

Zarejestruj się już dziś na szkolenie obronne z Ochrony informacji niejawnych

po szkoleniu – DEFENCE DAYS 2020

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Pozamilitarne przygotowania obronne w systemie bezpieczeństwa narodowego” w dniach 16-17 stycznia 2020 r. Siła, Hotel Marina Club*****

Szczegóły konferencji na stronie www.srwo.org.pl