Gotowy?

Zapraszamy na szkolenie otwarte „Szkolenie obronne. Ochrona infrastruktury krytycznej” Warszawa – Stadion Narodowy

SZKOLENIE OBRONNE. OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Termin:  26 marca 2019

Miejsce:  Warszawa, Stadion Narodowy – Loże VIP

  

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do realizacji ustawowego obowiązku w zakresie szkolenia obronnego poprzez udział w szkoleniach otwartych organizowanych przez Polskie Przygotowania Obronne.

 

Cel szkolenia:

Głównym celem realizacji szkolenia obronnego jest przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do podejmowania decyzji i działania w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

 

Uczestnicy szkolenia:

 • Przedstawiciele organów administracji samorządowej.
 • Pracownicy organów administracji rządowej.
 • Pracownicy przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

 

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a polski system bezpieczeństwa narodowego.
 2. Gotowość obronna państwa oraz system przygotowań obronnych państwa.
 3. Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa narodowego – umiejscowienie infrastruktury krytycznej w SBN i jej wpływu na poziom bezpieczeństwa.
 4. Identyfikacja IK – państwa i województwa – przedstawienie zasad i kryteriów wpływających na wyodrębnienie IK oraz wynikających z tego konsekwencji organizacyjno-prawnych.
 5. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – charakterystyka NPOIK.
 6. Zagrożenia IK i ich wpływ na funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego – zdefiniowanie kluczowych zagrożeń dla IK i ich ewentualnego wpływu na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach organizacyjnych.
 7. Elementy systemu zarządzania kryzysowego w ochronie infrastruktury krytycznej – miejsce i rola poszczególnych elementów systemu zarządzania kryzysowego w zakresie zapewnienia wymaganej ochrony dla IK.
 8. Zarządzanie bezpieczeństwem IK – formy i metody przeciwdziałania zagrożeniom IK.

 

Główne korzyści z odbycia szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu aktualnych zadań i procedur.
 • Poznanie praktycznych aspektów współdziałania pomiędzy organami władzy państwowej oraz przedsiębiorcami a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP.
 • Możliwość swobodnej dyskusji dzięki małym grupom.
 • Poznanie szczególnego obiektu jakim jest strefa VIP na Stadionie Narodowym.

 

Opłata:

Cena szkolenia: 850 zł netto, VAT: 0%*

*w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena zawiera:

 • Wykłady merytoryczne (zapewnienie profesjonalnych wykładowców, przeprowadzenie wykładów)
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Wynajem Loży VIP z widokiem na murawę Stadionu Narodowego
 • Pamiątkową fotografię
 • Lunch
 • Przerwę kawową
 • Zwiedzanie Stadionu Narodowego (pomieszczenia strefy zawodniczej wykorzystywane podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz najbardziej ekskluzywne miejsca przeznaczone dla najważniejszych gości VIP Stadionu Narodowego)

 

Informacje organizacyjne:

Czas trwania szkolenia: 09.30 – 17.30

Dogodny dojazd:

 • Koleją: Stacja Warszawa Stadion (SKM i Koleje Mazowieckie) lub Warszawa Wschodnia
 • Samochodem – parking podziemny

 

Rejestracja:

W celu potwierdzenia udziału prosimy o wypełnienie formularza na stronie: SZKOLENIA OTWARTE

Ilość miejsc ograniczona