Gotowy?

Zapraszamy na szkolenie otwarte “Ochrona infrastruktury krytycznej”

szkolenia obronne

SZKOLENIE OBRONNE. OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Termin:  15-16 stycznia 2020 r.

Miejsce:  Siła, Hotel Marina Club*****

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do realizacji ustawowego obowiązku w zakresie szkolenia obronnego poprzez udział w szkoleniach otwartych organizowanych przez Polskie Przygotowania Obronne.  Szkolenie jest dla każdego kto chce wykonać plan ochrony infrastruktury krytycznej (wzór udostępniamy na indywidualne zamówienie).

Cel szkolenia:

Głównym celem realizacji szkolenia obronnego jest przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do podejmowania decyzji i działania w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

Uczestnicy szkolenia:

 • Przedstawiciele organów administracji samorządowej.
 • Pracownicy organów administracji rządowej.
 • Pracownicy przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

 

Ramowy program szkolenia

Dzień I – 15 stycznia 2015

System Bezpieczeństwa Narodowego

 1. System Bezpieczeństwa Narodowego – organizacja bezpieczeństwa narodowego. Wybrane powinności obywatelskie na rzecz obronności.
 1. Gotowość Obronna Państwa.
 2. System Przygotowań Obronnych Państwa. Administracja publiczna (przedsiębiorcy)
  w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.
 3. Planowanie operacyjne – uregulowania, zasady, zadania,
 4. System Stałych Dyżurów – uregulowania, zasady, zadania,
 5. Militaryzacja jednostek organizacyjnych gospodarki narodowej,
 6. Prowadzenie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa
  i obronności państwa,
 7. Świadczenia na rzecz obrony.
 8. Dyskusja w formie seminarium: Zadania administracji i przedsiębiorców na rzecz obronności państwa – główne problemy i trudności.

Dzień II – 16 stycznia 2020

Ochrona informacji niejawnych w procesie przygotowań obronnych państwa. Elementy zarządzania kryzysowego w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

 1. Informacja – pojęcia. Ochrona informacji niejawnych – aspekty ogólne.
 2. Bezpieczeństwo osobowe – podstawowy czynnik ochrony informacji niejawnych.
 3. Bezpieczeństwo teleinformacyjne. Kontrola ochrony informacji niejawnych.
 4. Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Infrastruktura krytyczna – pojęcie.
 5. Systemy infrastruktury krytycznej.
 6. Ochrona infrastruktury krytycznej. Współpraca administracji publicznej. Współpraca  z biznesem.
 7. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:  

 

*VAT 0% w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. Termin płatności nawet do 3 miesięcy po szkoleniu dla wybranych instytucji publicznych. Cena specjalna tylko dla rejestracji do 20 grudnia 2019 r.

Cena szkolenia zawiera:

 • Wykłady merytoryczne (zapewnienie doświadczonych wykładowców)
 • Materiały szkoleniowe na temat Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem multimedialnym
 • Przerwy kawowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia (obiady i kolację)
 • Pamiątkową fotografię
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Możliwa organizacja dodatkowych zajęć praktycznych na trenażerze strzeleckim
 • Cena nie zawiera opłaty za pokój w hotelu – rezerwacja w recepcji www.hotelmarinaclub.pl – zniżka na hasło “POLSKIE PRZYGOTOWANIA OBRONNE”

 

Zarejestruj się już dziś na szkolenie obronne z Ochrony infrastruktury krytycznej

po szkoleniu – Defence Days 2020

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Pozamilitarne przygotowania obronne w systemie bezpieczeństwa narodowego” w dniach 16-17 stycznia 2020 r. Siła, Hotel Marina Club*****

Szczegóły konferencji na stronie www.srwo.org.pl