Gotowy?

Zapraszamy na szkolenie otwarte „Ochrona infrastruktury krytycznej. Ochrona informacji niejawnych””

szkolenia obronne

SZKOLENIE OBRONNE: „OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ & OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH”

Termin:  15-16 stycznia 2020 r.

Rozpoczęcie: godz. 12.00 (środa)

Miejsce:  Siła, Hotel Marina Club*****

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do realizacji ustawowego obowiązku w zakresie szkolenia obronnego poprzez udział w szkoleniach otwartych organizowanych przez Polskie Przygotowania Obronne.  Szkolenie jest dla każdego kto chce wykonać plan ochrony infrastruktury krytycznej (wzór udostępniamy na indywidualne zamówienie). Szkolenie obejmuje również ochronę informacji niejawnych”.

Cel szkolenia:

Głównym celem realizacji szkolenia obronnego jest przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do podejmowania decyzji i działania w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

Uczestnicy szkolenia:

 • Przedstawiciele organów administracji samorządowej.
 • Pracownicy organów administracji rządowej.
 • Pracownicy przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

 

Ramowy program szkolenia

Dzień I – 15 stycznia 2020

System Bezpieczeństwa Narodowego

 1. System Bezpieczeństwa Narodowego – organizacja bezpieczeństwa narodowego. Wybrane powinności obywatelskie na rzecz obronności.
 1. Gotowość Obronna Państwa.
 2. System Przygotowań Obronnych Państwa. Administracja publiczna (przedsiębiorcy)
  w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.
 3. Planowanie operacyjne – uregulowania, zasady, zadania,
 4. System Stałych Dyżurów – uregulowania, zasady, zadania,
 5. Militaryzacja jednostek organizacyjnych gospodarki narodowej,
 6. Prowadzenie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa
  i obronności państwa,
 7. Świadczenia na rzecz obrony.
 8. Dyskusja w formie seminarium: Zadania administracji i przedsiębiorców na rzecz obronności państwa – główne problemy i trudności.

Dzień II – 16 stycznia 2020

Ochrona informacji niejawnych w procesie przygotowań obronnych państwa. Elementy zarządzania kryzysowego w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

 1. Informacja – pojęcia. Ochrona informacji niejawnych – aspekty ogólne.
 2. Bezpieczeństwo osobowe – podstawowy czynnik ochrony informacji niejawnych.
 3. Bezpieczeństwo teleinformacyjne. Kontrola ochrony informacji niejawnych.
 4. Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Infrastruktura krytyczna – pojęcie.
 5. Systemy infrastruktury krytycznej.
 6. Ochrona infrastruktury krytycznej. Współpraca administracji publicznej. Współpraca  z biznesem.
 7. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:  

 

*VAT 0% w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. Termin płatności nawet do 3 miesięcy po szkoleniu dla wybranych instytucji publicznych.

Cena szkolenia zawiera:

 • Wykłady merytoryczne (zapewnienie doświadczonych wykładowców)
 • Materiały szkoleniowe na temat Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem multimedialnym
 • Przerwy kawowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia (obiady i kolację)
 • Pamiątkową fotografię
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Możliwa organizacja dodatkowych zajęć praktycznych na trenażerze strzeleckim
 • Cena nie zawiera opłaty za pokój w hotelu – rezerwacja w recepcji www.hotelmarinaclub.pl – zniżka na hasło „POLSKIE PRZYGOTOWANIA OBRONNE”

 

Zarejestruj się już dziś na szkolenie obronne

po szkoleniu – Defence Days 2020

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Pozamilitarne przygotowania obronne w systemie bezpieczeństwa narodowego” w dniach 16-17 stycznia 2020 r. Siła, Hotel Marina Club*****