Gotowy?

PPO partnerem konferencji naukowej „Niemilitarne przygotowania obronne w systemie bezpieczeństwa narodowego”

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku na Zamku w Pułtusku odbyła się konferencja naukowa na temat: „Pozamilitarne przygotowania obronne w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Polskie Przygotowania Obronne były partnerem strategicznym tego wydarzenia.

Podczas konferencji PPO miało możliwość zaprezentowania nowego portfolio z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, a drugiego dnia konferencji do dyspozycji gości zapewniliśmy interaktywny trenażer strzelecki.

Szkolenie strzeleckie z wykorzystaniem interaktywnego trenażera umożliwia przećwiczenie zachowań w różnych sytuacjach taktycznych.