Gotowy?

Szkolenia otwarte

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji. Aktualne szkolenia otwarte:

Zapytania o szkolenia grupowe proszę zgłaszać poprzez formularz Szkolenia wojskowe dla firm.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji szkolenia przez Polskie Przygotowania Obronne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Polskie Przygotowania Obronne Sp. z o. o. a uczestnikiem szkolenia, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia udziału w szkoleniu. Warunkiem dopuszczenia do szkolenia jest opłacenie szkolenia.

Polskie Przygotowania Obronne Sp. z o. o.

nr konta: 14 1140 2004 0000 3002 8209 5414

W tytule przelewu proszę o podanie imienia oraz nazwiska uczestnika szkolenia.