Gotowy?

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I OBIEG DOKUMENTÓW

POTRZEBA SZKOLENIOWA

Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla instytucji publicznych są niezwykle istotnym elementem przygotowań obronnych państwa. Konieczność regularnego organizowania szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych dotyczy zarówno administracji rządowej i samorządowej, oraz wynika z obowiązujących źródeł prawa: - Ustawa o ochronie informacji niejawnych - Rozporządzenie RM w sprawie szkolenia obronnego

PROBLEMATYKA

Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych w formie zajęć teoretycznych przeznaczone dla osób zajmujących stanowiska związane z przygotowaniami obronnymi państwa

ZAKRES SZKOLENIA

• System ochrony informacji niejawnych • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych • Bezpieczeństwo osobowe • Bezpieczeństwo fizyczne • Bezpieczeństwo teleinformatyczne • Akta postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego • Ochrona informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych • Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych