Gotowy?

Szkolenie Aviation Security Awareness Course

Szkolenie Aviation Security Awareness

Zapraszamy na Szkolenie specjalistyczne z zakresu świadomości ochrony lotnictwa – Aviation Security Awareness Course

35 godzinne szkolenie (35x45min) przygotowujące do egzaminu IATA Aviation Security Awareness, którego pozytywny rezultat skutkuje uzyskaniem certyfikatu IATA AVSEC. Szkolenie może zostać przeprowadzone w języku polskim lub angielskim (egzamin IATA odbywa nie w języku angielskim). Uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu indywidualnie, za pośrednictwem IATA.

Każdy blok tematyczny szkolenia zakończony jest testem sprawdzającym wiedzę przygotowanym przez instruktora dzięki czemu materiał jest przyswajany systematycznie. Szkolenie jest zakończone również wewnętrznym testem z całości materiału.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa lotniczego oraz przeciwdziałania terroryzmowi oraz pragnących podjąć pracę w lotnictwie.

Przykładowe zagadnienia realizowane w trakcie szkolenia:

  • Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego (akty bezprawnej ingerencji, akty terrorystyczne z przeszłości i ich wpływ na obecnie stosowane środki bezpieczeństwa)
  • Rola międzynarodowych organizacji lotniczych w kształtowaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
  • Środki bezpieczeństwa stosowane wobec pasażerów, ich bagażu podręcznego i rejestrowanego
  • Środki bezpieczeństwa stosowane wobec lotniczego transportu cargo i poczty