Gotowy?

Szkolenie wojskowe dla kobiet

Kurs wojskowy dla kobiet jest to dedykowane szkolenie wojskowe dla cywili przeznaczone tylko dla Pań. Szkolenia wojskowe dla kobiet mają na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa oraz naukę właściwego reagowania na zagrożenia w obliczu wojny.

kurs wojskowy dla kobiet, szkolenie wojskowe dla pań
Szkolenie wojskowe dla kobiet

Kto powinien odbyć szkolenie wojskowe dla kobiet?

W związku z sytuacją dużej niepewności, co do dalszego rozwoju konfliktu za naszą wschodnią granicą, zgłasza się do nas coraz więcej Pań, które na co dzień nie są związane z wojskiem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowaliśmy w PPO dedykowane szkolenie wojskowe dla kobiet.

Na szkoleniu uczymy prostych zachowań, które pomogą właściwie reagować w sytuacji zagrożenia wojną, bombardowania czy bezpośredniego kontaktu z agresją okupantów. Na warsztatach skupiamy się na właściwej ocenie sytuacji zagrożenia wojną, pierwszej pomocy, unikaniu i reagowaniu na próbę gwałtu, rozwoju poczucia własnej siły oraz wartości bojowej, umiejętności wczesnego dostrzegania sygnałów o nadchodzącym niebezpieczeństwie.

Szkolenie wojskowe dla kobiet (K1)

 • Kurs jest przeznaczony dla Pań – osób cywilnych, które chcą być przygotowane na ewentualne zagrożenia militarne na terytorium RP.
 • Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat spodziewanych zagrożeń nadzwyczajnych, środków bojowych, zasad przetrwania w warunkach walk w mieście, taktyki działania oraz unikania kontaktu z wrogiem.
 • Elementem szkolenia będą również sposoby właściwego przygotowania sprzętowego, np. minimalne środki pierwszej pomocy czy plecak ucieczkowy.
 • Praktycznym aspektem kursu jest udzielanie pierwszej pomocy za pomocą improwizowanych środków w warunkach bojowych.
 • Uczestnicy szkolenia zostaną obeznani z bronią ostrą oraz innymi środkami bojowymi, dlatego kurs można indywidualnie rozszerzyć o moduł – podstawowe szkolenie strzeleckie (S1).

Program zawiera takie zagadnienia jak:

 • Rozpoznawanie sytuacji potencjalnego zagrożenia dla siebie i najbliższych
 • nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń oraz adekwatnej reakcji;
 • nabycie wiedzy na temat postępowania w sytuacji zagrożenia militarnego;
 • udzielanie pierwszej pomocy za pomocą improwizowanych środków w warunkach bojowych
 • Budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;
 • Praktycznym aspektem kursu jest obrona i taktyka walki przy próbie gwałtu,
 • Elementem szkolenia będą również sposoby właściwego przygotowania sprzętowego, np. minimalne wyposażenie pierwszej pomocy oraz plecak ucieczkowy

Szkolenie wojskowe dla kobiet. Miejsce i termin:

Szkolenie K18 marca 2023, (wt.) g. 9.00-16.00 Warszawa. ul. Światowida 18 (rejestracja otwarta)

Szkolenie K24 marca 2023, (sob.) g. 9.00-16.00 Warszawa. ul. Światowida 18 (rejestracja otwarta)

Cena szkolenia: 499 zł

REJESTRACJA NA SZKOLENIE OTWARTE >>>

Nasze szkolenie wojskowe dla kobiet przeznaczone jest dla wszystkich Pań niezależnie od wieku oraz warunków fizycznych. Dlatego weź ze sobą mamę, córkę, przyjaciółkę lub koleżankę i daj im szansę aby również mogły poczuć się bezpieczniej!

Szkolenie wojskowe dla kobiet jest ważnym elementem, który umożliwia im pełne wykorzystanie ich potencjału i zaangażowanie w działania wojskowe. Kobiety coraz częściej pełnią ważne role w siłach zbrojnych, a ich udział w misjach pokojowych i wojennych jest niezbędny dla osiągnięcia sukcesu.

Szkolenie wojskowe dla kobiet jest zaprojektowane tak, aby zapewnić im niezbędną wiedzę, umiejętności i sprawność fizyczną potrzebną do wykonywania swoich zadań. Obejmuje ono ćwiczenia fizyczne, taktyczne i bojowe, naukę taktyki i strategii, jak również trening w użyciu broni i wyposażenia wojskowego.

Warto zauważyć, że szkolenie wojskowe dla kobiet jest kluczowe dla równości płci i równych szans w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.