Gotowy?
szkolenia obronne

Zapraszamy na szkolenie otwarte “Ochrona infrastruktury krytycznej”

SZKOLENIE OBRONNE. OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Termin:   20-21 listopada 2019 (2 dni)

Miejsce:   Hotel Marina Club, Siła

  

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do realizacji ustawowego obowiązku w zakresie szkolenia obronnego poprzez udział w szkoleniach otwartych organizowanych przez Polskie Przygotowania Obronne.

 

Cel szkolenia:

Głównym celem realizacji szkolenia obronnego jest przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do podejmowania decyzji i działania w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

 

Uczestnicy szkolenia:

 • Przedstawiciele organów administracji samorządowej.
 • Pracownicy organów administracji rządowej.
 • Pracownicy przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

 

 Program szkolenia:

Dzień I – System Bezpieczeństwa Narodowego

 1. System Bezpieczeństwa Narodowego – organizacja bezpieczeństwa narodowego. Wybrane powinności obywatelskie na rzecz obronności.
 1. Gotowość Obronna Państwa.
 2. System Przygotowań Obronnych Państwa. Administracja publiczna (przedsiębiorcy)
  w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.
 3. Planowanie operacyjne – uregulowania, zasady, zadania,
 4. System Stałych Dyżurów – uregulowania, zasady, zadania,
 5. Militaryzacja jednostek organizacyjnych gospodarki narodowej,
 6. Prowadzenie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa
  i obronności państwa,
 7. Świadczenia na rzecz obrony.
 8. Dyskusja w formie seminarium: Zadania administracji i przedsiębiorców na rzecz obronności państwa – główne problemy i trudności.

Dzień II – Ochrona informacji niejawnych w procesie przygotowań obronnych państwa. Elementy zarządzania kryzysowego w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

 1. Informacja – pojęcia. Ochrona informacji niejawnych – aspekty ogólne.
 2. Bezpieczeństwo osobowe – podstawowy czynnik ochrony informacji niejawnych.
 3. Bezpieczeństwo teleinformacyjne. Kontrola ochrony informacji niejawnych.
 4. Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Infrastruktura krytyczna – pojęcie.
 5. Systemy infrastruktury krytycznej.
 6. Ochrona infrastruktury krytycznej. Współpraca administracji publicznej. Współpraca  z biznesem.
 7. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

 

Opłata:

Cena udziału w szkoleniu otwartym: 990 zł netto, VAT: 0%*

* w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena zawiera:

 • Wykłady merytoryczne (zapewnienie profesjonalnych wykładowców, przeprowadzenie wykładów)
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Wynajem sali konferencyjnej
 • Pamiątkową fotografię
 • Wyżywienie (obiady, śniadanie i kolację)
 • Przerwę kawową
 • 5% zniżki na nocleg w Hotelu Marina Club
 • Bezpłatne zaproszenie na Konferencję “Pozamilitarne przygotowania obronne w systemie bezpieczeństwa narodowego”

 Rejestracja:

W celu potwierdzenia udziału prosimy o wypełnienie formularza na stronie: SZKOLENIA OTWARTE

Ilość miejsc ograniczona