Gotowy?

Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem

POTRZEBA SZKOLENIOWA

Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem, to zdolność organów kierowania do podejmowania decyzji w zakresie celów, sposobów i zasobów niezbędnych do funkcjonowania organizacji (państwa) w perspektywie długofalowej. Prowadzone szkolenia dostarczają wymaganych umiejętności w tym zakresie, a także uzupełniają wiedzę normatywną (prawną) kursantów o doświadczenia i wiedzę praktyczną kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia. Bazując na podstawach prawnych przygotowań obronnych, wprowadzają w problematykę zagadnień wielowymiarowego zarządzania obroną i bezpieczeństwem organizacji (państwa).

AKTY PRAWNE

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
- Ustawa o urzędzie MON
- Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach ND SZ
- Ustawa o stanie wyjątkowym
- Ustawa o Policji
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa
- Rozporządzenie Rady Ministrów planowania i finansowania zadań wykonywanych
w ramach przygotowań obronnych państwa
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

ZAKRES SZKOLENIA

1. Strategiczny poziom kierowania bezpieczeństwem narodowym i obroną państwa
2. Strategia bezpieczeństwa (obronności, wojskowa) państwa
3. Strategiczne przeglądy bezpieczeństwa i obronności państwa