Gotowy?

Zapraszamy na szkolenie otwarte “Ochrona informacji niejawnych” Warszawa – Stadion Narodowy

Szkolenie z ochrony informacji niejawnych.

Termin: 28 maja 2019

Miejsce: Warszawa, Stadion Narodowy – Loże VIP

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia w obszarze ochrony informacji niejawnych, organizowane przez Polskie Przygotowania Obronne (w tym bezpieczeństwo osobowe, teleinformatyczne, przemysłowe).

Cel szkolenia:

Głównym celem realizacji szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy szkolenia:
• Przedstawiciele organów administracji samorządowej.
• Pracownicy organów administracji rządowej.
• Pracownicy przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Program szkolenia:

Ochrona informacji niejawnych – aspekty ogólne.

 • 1. Podstawowe pojęcia w ochronie informacji niejawnych;
 • 2. Klasyfikacja informacji niejawnych;
 • 3. Zagrożenia bezpieczeństwa informacji;
 • 4. Odpowiedzialność karna za przestępstwo przeciwko ochronie informacji.

Bezpieczeństwo osobowe jako podstawowy czynnik ochrony informacji niejawnych

 • 1. Uwarunkowanie osobowe w ochronie informacji niejawnych.
 • 2. Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego.
 • 3. Postępowanie sprawdzające.
 • 4. Poświadczenie bezpieczeństwa.
 • 5. Uwarunkowania szczególne postepowania sprawdzającego.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

 • 1. Administrator systemu teleinformatycznego
 • 2. Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • 3. Akredytacja systemu teleinformatycznego

Bezpieczeństwo przemysłowe

 • 1. Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
 • 2. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
 • 3. Zalecenia przedwdrożeniowe.

Kontrola ochrony informacji niejawnych.

 • 1. Kontrola wewnętrzna ochrony informacji niejawnych.
 • 2. Kontrola ochrony informacji niejawnych prowadzona przez ABW i SKW.
 • 3. Zakres kontroli, program oraz uprawnienia kontrolujących.

Ochrona informacji niejawnych w NATO i UE

 • 1. Klasyfikacja informacji niejawnych w NATO i UE.
 • 2. Organizacja ochrony informacji niejawnych w NATO i UE.
 • 3. Wymiana informacji niejawnych w NATO i UE

Opłata:

Cena szkolenia: 850 zł netto, VAT: 0%*
*w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena zawiera:
• Wykłady merytoryczne (zapewnienie profesjonalnych wykładowców, przeprowadzenie wykładów oraz praktycznego pokazu)
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat uczestnictwa
• Wynajem Loży VIP z widokiem na murawę Stadionu Narodowego
• Pamiątkową fotografię
• Lunch
• Przerwę kawową
• Zwiedzanie Stadionu Narodowego (pomieszczenia strefy zawodniczej wykorzystywane podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz najbardziej ekskluzywne miejsca przeznaczone dla najważniejszych gości VIP Stadionu Narodowego)

Rejestracja:

W celu potwierdzenia udziału prosimy o wypełnienie formularza na stronie: SZKOLENIA OTWARTE

Ilość miejsc ograniczona